तपाईंले मलाई चिन्नू हुन्छ ? लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
मैले उस्लाइ सोधे. लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
मलाई झुटो मान्छे मन पर्दैन । लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
मलाई माफ गर ? लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
तिमी कहाँ छौ ? लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
तिमी आउछौ कि आउदैनौ ? लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
मलाई थाहा छ । लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
मलाई केहि पनि खान मन छैन । लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
म अहिले काम गर्दै छु । लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
तिमी अहिले के गर्दै छौ ? लाई अङ्रेजी मा के भन्छ ?
Complete the form below to see results
वाक्य चिन्नुहोश - भाग ३
तपाईंले {{maxScore}} मा {{userScore}} पाउनु भयो
{{title}}
{{image}}
{{content}}
अरु अभ्याष छान्नुहोश